Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2022 09:57:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 10_03_2022.pdf (148.05 KB)
- Příloha č. 1 Technická specifikace_10032022.xlsx (28.82 KB)
- Kupní smlouva Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem_úprava 10032022.docx (78.63 KB)