Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
Odesílatel Milan Šebesta
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2022 09:33:05
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- SAKO_JRSU 3.kotel_Vysvetleni ZD c. 17_20220310_cist.pdf (468.29 KB)