Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Výběr poskytovatele služby – Pojištění SAKO Brno, a.s.“
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2020 20:00:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace viz příloha.


Přílohy
- 1.zip (139.85 KB)