Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce rozvodny VN, rozvaděče R2 22kV
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2022 09:22:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle Přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 29042022.pdf (151.95 KB)
- DVD PS106-1 R2 02 soupis materiálu_po opravě 29.04.2022.xls (35.00 KB)