Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Sběrné středisko odpadů (SSO) SAKO Brno, Jedovnická 4“
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2022 03.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016