Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)
nadlimitní Prokazování kvalifikace 15.07.2021 30.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016