Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno - Židenice“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného střediska odpadů (SSO) v MČ Židenice. Stavba je důležitá z důvodu zlepšení situace nakládání s odpady v MČ Brno-Židenice. SSO bude napojeno na stávající komunikaci v ul. lazaretní a vodovodní a kanalizační přípojky budou napojeny na již stávající, které jsou umístěny na pozemku stavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt: Vladimír Rozkydal
e-mail: rozkydal@sako.cz
tel: +420 548 138 213
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 12.03.2020 09:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 14.02.2020 12:00