Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SAKO – Auditorské služby
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení služeb auditu zadavatele a jeho dceřiné společnosti SAKO Brno SOLAR a. s., se sídlem Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, IČO 14103320 (dále jen SAKO Brno, SOLAR a.s.), za účetní období za roky 2023, 2024 a 2025 ve smyslu zvláštních právních předpisů.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: VZ sektorová podlimitní
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.08.2023 10:00
Datum zahájení: 12.07.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: