Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pojišťovací makléř
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb pojišťovacího zprostředkovatele (makléře) pro zadavatele a zároveň dalších souvisejících služeb. Předmět plnění zahrnuje zejména (nikoliv však výlučně): zpracování analýzy pojistných rizik, zpracování pojistného programu, přípravu kompletních podkladů pro provedení budoucích zadávacích řízení na výběr pojistitele, správu pojistných smluv, spolupráci při likvidaci pojistných událostí, poradenství v oblasti pojišťovnictví.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.11.2023 10:00
Datum zahájení: 20.10.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: