Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění kybernetické bezpečnosti společnosti SAKO Brno, a.s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření bezpečnostních politik a dalších relevantních směrnic, zdokumentování jednotlivých postupů a zavedení dále uvedených bezpečnostních opatření, jež povedou k celkově vyšší kybernetické bezpečnosti v prostředí zadavatele. Plnění bude realizováno zejména v následujících etapách:
• Etapa 1
Realizace perimetrového a centrálních firewallů;
Zajištění ochrany koncových zařízení (EDR);
Implementace nástroje pro řízení IP adres (IPAM);
Implementace skeneru zranitelností a hardeningových politik;
• Etapa 2
Analytické práce v oblasti bezpečnosti;
Implementace nástroje pro analýzu rizik;
Zavedení platformy pro bezpečnostní školení.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb podpory a rozvoje.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt: Milan Šebesta
e-mail: vz_brno@mt-legal.com
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 16.04.2024 10:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 27.02.2024 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických předběžných nabídek: Ano (elektronické předběžné nabídky přes E-ZAK)
Příjem elektronických žádostí o účast: Ano (elektronické žádosti přes E-ZAK)
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):