Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz odpadu
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu, a to konkrétně:
2 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 6 tun;
1 x nosič kontejnerů s teleskopickým hákem, zdvih min. 8 tun.
kód CPV 34100000-8| Motorová vozidla
kód CPV 34114000-9| Specializovaná vozidla
kód CPV 34144510-6| Vozidla na odpadky
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt: Jakub Sklenář
e-mail: sklenar@sako.cz
tel: +420 548 138 214
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.06.2020 10:00
Datum zahájení: 20.04.2020 11:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):