Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Sběrné středisko odpadů (SSO) SAKO Brno, Jedovnická 4“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového sběrného dvora a následné materiálové či energetické využití odpadů na území Brna s dopadem na celou BMO, dojde k navýšení kapacity o 20 000 t/rok.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 ZD.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt: VIA Consult a.s.
e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 07.04.2022 09:00
Datum předložení nabídky: 03.06.2022 09:00
Datum zahájení: 15.03.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: