Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dílny údržby – SO542
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Tato zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní zakázka na stavební práce mimo zadávací řízení dle § 158 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní nebo uvádí Sektorová nadlimitní zakázka, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce stavby s charakterem pro výrobu a skladování sloužící zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Stavba původně sloužila pro stáčení mazutu a jako chemická úpravna vody, v současnosti již je po delší dobu nevyužívána. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky demolice drobných objektů v sousedství budovy po původní výrobě, které jsou v současnosti rovněž nevyužívané.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 ZD.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
e-mail: petr.marsalek@coufal-georges.cz
tel: +420 542 212 191
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.10.2022 10:00
Datum zahájení: 15.09.2022 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: