Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce a dostavba CHÚV
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: JEDNÁ SE O SEKTOROVOU PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU MIMO REŽIM ZÁKONA

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a dostavba stávající chemické úpravny vody (CHÚV) Babcock. Realizace bude probíhat ve dvou etapách, a to:
• Etapa č. 1: Oprava CHÚV Babcock,
• Etapa č. 2: Výstavba úpravy kondenzátu + směsi demivody a kondenzátu s využitím zařízení Horní CHÚV,
přičemž realizace obou etap se může v určitém časovém období překrývat.
Součástí plnění je i poskytování servisních služeb dle dále definovaných podmínek.
Veřejná zakázka bude realizována formou Design & Build se zohledněním zadavatelem požadovaných parametrů v zadávacích podmínkách.
Stránka 5 z 22
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.11.2022 10:00
Datum zahájení: 16.09.2022 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: