Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pojištění společnosti II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. část-Pojištění majetku a odpovědnosti Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti 2. část-Pojištění odpovědnosti zaměstnance Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. 3. část-Pojištění nadměrku pojistného krytí Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit plnění uvedený v majetkovém pojištění v části 1 této zakázky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.03.2023 10:00
Datum zahájení: 26.01.2023 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: