Veřejná zakázka: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 87
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pojištění společnosti II

Název a popis předmětu

  • Název: 1. část – Pojištění majetku a odpovědnosti

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky