Veřejná zakázka: 3. část – Pojištění nadměrku pojistného krytí

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 89
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pojištění společnosti II

Název a popis předmětu

  • Název: 3. část – Pojištění nadměrku pojistného krytí

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit plnění uvedený v majetkovém pojištění v části 1 této zakázky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace (jedná se tedy o pojištění druhé vrstvy limitu pro nebezpečí FLEXA).

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena příloze č. 1 zadávací dokumentace.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků