Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 10:18:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení k obdrženým žádostem o vysvětlení zadávací dokumentace a společně s těmito vysvětleními přistoupil ke změně zadávací dokumentace a zveřejňuje tak upravené znění výzvy, upravené znění přílohy č. 2 - návrhu smlouvy o dílo a doplněné části přílohy č. 3 - Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr, soubory DPS SO 542_rev.1.zip.001 a soubory DPS SO 542_rev.1.zip.002 (postup pro rozbalení souborů je popsán ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 a vysvětlení zadávací dokumentace č. 02).


Přílohy
- Příloha č. 2 ZD - Smlouva o dílo_final_cistopis_ver 3.docx (133.54 KB)
- DPS SO 542_rev.1.zip.001 (40.00 MB)
- DPS SO 542_rev.1.zip.002 (32.58 MB)
- Zadávací dokumentace_final_cistopis_ver 4.pdf (363.05 KB)
- Vysvětlení ZD č. 1- 3.pdf (308.83 KB)