Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2022 12:33:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení k obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 7).


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 7_dat_5_10_2022.docx (19.30 KB)