Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2022 11:05:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje vysvětlení k obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (žádosti č. 8) a společně s těmito vysvětleními přistoupil k úpravě části přílohy č. 3 - položkový soupis prací a dodávek, který tvoří část přílohy č. 3 – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 8_dat_7_10_2022.pdf (160.44 KB)
- 21-03-01-SO542-E SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ_rev.3.xlsx (1.15 MB)