Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dílny údržby – SO542
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2022 13:24:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 13. 10. 2022 žádost účastníka výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Dílny údržby – SO542“ označenou jako námitka. K této žádosti zadavatel předkládá přiložené sdělení.


Přílohy
- Sdělení k námitkám_14_10_2022.docx (142.49 KB)