Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík
Odesílatel Petr Maršálek
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2023 18:36:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení / změnu zadávací dokumentace (kupní smlouvy) a zároveň žádost o prodloužení lhůty pro podání nabídek. K této žádosti zadavatel provedl změnu vzorové kupní smlouvy a prodloužil lhůtu pro podání nabídek.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (148.91 KB)
- Příloha č. 2 ZD - Kupní smlouva_vysokozdvižný vozík SAKO_VZOR_ver_11_1_2023.docx (46.62 KB)