Zakázka: Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 83
Systémové číslo: P22V00000039
Datum zahájení: 20.12.2022
Nabídku podat do: 03.02.2023 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Tato zakázka je zadávána jako sektorová zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks elektrického vysokozdvižného vozíku určeného k využití pro obsluhu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a zajištění servisních služeb k němu v rozsahu stanoveném dle kupní smlouvy tvořící přílohu této ZD v příloze č. 2 kupní smlouvy přičemž podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavků na technické vlastnosti předmětu plnění, je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které tvoří přílohu č. 3 ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ sektorová nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Název oddělení: Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy