Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2023 10:40:46
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 21.3.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:
"Dobrý den,
v rámci veřejné zakázky „Sklad, přístřešek pro svařování a retenční nádrž, areálová kanalizace – SAKO Brno, a.s., Černovická 15“, vyhlášené zadavatelem SAKO Brno, a.s., se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, IČ: 60713470, Vás žádáme o dodatečné informace.

Ve VV „přístřešek pro sklad a sklad“ jsou položky:
232221122 Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti od 15 do 70 kg/m dl od 0 do 5 m
13411000 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 105mm

V PD jsou však navrženy mikropiloty. Dle odborné firmy ocelové jehly jsou nedostačující a doporučují mikropiloty. Prosíme o upřesnění, popřípadě opravu VV.

Předem děkuji a přeji pěkný den."

Zadavatel orpavuje zadávací dokumentaci a přikládá opravený výkaz výměr s tímto vysvětlením:
"Ve VV byla zaměněna položka u objektu SO06 a SO07

232221122 Zaražení ocelových jehel svisle hmotnosti od 15 do 70 kg/m dl od 0 do 5 m

za

Trubkové mikropiloty z oc.11 375, hladké D 105 mm

v přiloženém VV označeno červeně."

S ohledem na to, že se nejedná o změnu zadávacích podmínek, která by mohla rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel ponechává v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek.

SAKO Brno, a.s.


Přílohy
- VV - Sklad SAKO Brno a.s. - ÚPRAVA 23.3..xlsx (264.66 KB)