Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka vozidel – nosičů kontejnerů pro svoz odpadu
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2020 08:06:50
Předmět VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

dle textu dokumentu


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (168.80 KB)