Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nosič kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2021 15:26:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - text dle přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_sent.pdf (177.14 KB)