Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel stavebních prací
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 16:58:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace01.pdf (152.90 KB)