Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel stavebních prací
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2021 09:22:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha - ve shodném znění uveřejněno též v sekci "Ostatní zprávy k zakázce".


Přílohy
- 3.zip (555.95 KB)