Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - zhotovitel stavebních prací
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2021 16:47:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz příloha.


Přílohy
- 7 - doplnění.zip (815.40 KB)