Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Budova C
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2021 10:24:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Viz příloha.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace03.pdf (132.58 KB)