Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SAKO Brno, a.s. - Budova C
Odesílatel Vladimír Rozkydal
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2021 19:19:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace 04

Viz příloha.


Přílohy
- DI4.zip (383.87 KB)