Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup dvou nosičů kontejnerů s teleskopickým hákem
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2022 16:26:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle přílohy


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 23_03_2022.pdf (152.07 KB)