Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Tato zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní zakázka mimo zadávací řízení dle § 158 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v
Otevřené výzvě dle Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 4.0, znění účinné od 10. 8. 2021

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní nebo uvádí Sektorová nadlimitní zakázka, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je realizace (tzn. dodávka, instalace a uvedení do provozu, a to vše v souladu s touto výzvou, projektovou dokumentací a realizační dokumentací vyhotovenou zhotovitelem – viz dále) fotovoltaických zařízení na střechách objektů na území Statutárního města Brna.
Místo plnění: Jihomoravský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt: Jakub Sklenář
e-mail: sklenar@sako.cz
tel: +420 548 138 214
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.07.2022 10:00
Datum zahájení: 04.07.2022 13:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):