Zakázka: Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 54
Systémové číslo: P22V00000010
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-005681
Datum zahájení: 04.07.2022
Nabídku podat do: 29.07.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Tato zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní zakázka mimo zadávací řízení dle § 158 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v
Otevřené výzvě dle Pokynů pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 4.0, znění účinné od 10. 8. 2021

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní nebo uvádí Sektorová nadlimitní zakázka, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je realizace (tzn. dodávka, instalace a uvedení do provozu, a to vše v souladu s touto výzvou, projektovou dokumentací a realizační dokumentací vyhotovenou zhotovitelem – viz dále) fotovoltaických zařízení na střechách objektů na území Statutárního města Brna.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ sektorová nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků