Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pojištění společnosti
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění dle této veřejné zakázky není pojištění odpovědnosti managementu společnosti (D&O), pojištění flotily vozidel či jiné pojištění. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 2. část - Pojištění odpovědnosti zaměstnance Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.12.2022 10:00
Datum zahájení: 16.11.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: