Veřejná zakázka: Komplexní pojištění společnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 76
Systémové číslo: P22V00000032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-047202
Datum zahájení: 16.11.2022
Nabídku podat do: 30.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pojištění společnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění dle této veřejné zakázky není pojištění odpovědnosti managementu společnosti (D&O), pojištění flotily vozidel či jiné pojištění. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. 2. část - Pojištění odpovědnosti zaměstnance Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-026558

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy