Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Tato zakázka je zadávána jako sektorová zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks elektrického vysokozdvižného vozíku určeného k využití pro obsluhu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a zajištění servisních služeb k němu v rozsahu stanoveném dle kupní smlouvy tvořící přílohu této ZD v příloze č. 2 kupní smlouvy přičemž podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavků na technické vlastnosti předmětu plnění, je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které tvoří přílohu č. 3 ZD.
Místo plnění: Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)
Kontakt:
e-mail: petr.marsalek@coufal-georges.cz
tel: +420542212191
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.02.2023 10:00
Datum zahájení: 20.12.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: