Veřejná zakázka: Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 45
Systémové číslo: P22V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-003752
Datum zahájení: 24.01.2022
Nabídku podat do: 23.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je předložení nabídky Stavebně-montážního pojištění (Pojištění budovaného díla a Pojištění ušlého budoucího zisku investora) a Pojištění odpovědnosti pro projekt SAKO OHB II – linka K1.
Zadavatel v současné době realizuje zadávací řízení s názvem „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů (OHB II – linka K1)“, jehož předmětem je výběr zhotovitele díla OHB II – linka K1. Kompletní zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce včetně podrobné technické specifikace díla je volně ke stažení na adrese: https://zakazky.sako.cz/contract_display_35.html
Podrobná požadovaná specifikace pojištění je uvedena v příloze č. 1 (Pojistný program) této zadávací dokumentace.
Zakázka není dělena na části. Zadavatel připouští, aby byla nabídka předložena formou jedné nebo dvou pojistných smluv, a to v níže uvedeném členění (členění do více pojistných smluv, nebo podle jiných, než níže uvedených produktových kritérií, dovoleno není):
1) Stavebně-montážní pojištění
2) Pojištění odpovědnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Název oddělení: Externě administrované veřejné zakázky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy