Zakázka: Dodávka elektrovozidel – vozidlo s korbou a vozidlo se skříní

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 84
Systémové číslo: P22V00000040
Datum zahájení: 20.12.2022
Nabídku podat do: 12.01.2023 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrovozidel – vozidlo s korbou a vozidlo se skříní
 • Druh zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Tato zakázka je zadávána jako sektorová zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 2 ks vozidel na elektropohon určeného k obsluze zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), a to:
a) nehomologovaného vozidla, valníku s pohonem na lithiovou baterii,
b) nehomologovaného vozidla se skříňovou nástavbou s pohonem na lithiovou baterii,

a poskytnout zadavateli k dodaným vozidlům servisní služby v rozsahu stanovením dle kupní smlouvy tvořící přílohu této ZD v příloze č. 2, přičemž podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavků na technické vlastnosti předmětu plnění, je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek) jako příloha č. 3 ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ sektorová nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Název oddělení: Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016890

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky