Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2022 13:14:15
Předmět Výzva

Dle přílohy


Přílohy
- Výzva_Realizace FVE na veřejných budovách v Brně-soubor osmi budov-1. etapa.pdf (305.42 KB)