Veřejná zakázka: Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík 2023

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 101
Systémové číslo: P23V00000017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2023
Nabídku podat do: 07.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrovozidla – vysokozdvižný venkovní vozík 2023
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Tato zakázka je zadávána jako sektorová zakázka malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky je dodávka 1 ks elektrického vysokozdvižného vozíku určeného k využití pro obsluhu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) a zajištění servisních služeb k němu v rozsahu stanoveném dle kupní smlouvy tvořící přílohu této ZD v příloze č. 2 kupní smlouvy přičemž podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a požadavků na technické vlastnosti předmětu plnění, je uvedeno v příloze této zadávací dokumentace/výzvy k podání nabídek, které tvoří přílohu č. 3 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Název oddělení: Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-026558

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky