Veřejná zakázka: Komplexní pojištění společnosti II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 86
Systémové číslo: P23V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-004470
Datum zahájení: 26.01.2023
Nabídku podat do: 07.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pojištění společnosti II
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. část-Pojištění majetku a odpovědnosti Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti 2. část-Pojištění odpovědnosti zaměstnance Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. 3. část-Pojištění nadměrku pojistného krytí Předmětem této části veřejné zakázky je pojištění nadměrku pojistného krytí pro škodu na věci (nikoli však pro přerušení provozu) způsobenou pojistným nebezpečím FLEXA nad limit plnění uvedený v majetkovém pojištění v části 1 této zakázky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace Bližší informace jsou uvedeny v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-026558

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy