Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace fotovoltaických zařízení na střechách veřejných budov v Brně – soubor osmi budov – 1. etapa
Odesílatel Jakub Sklenář
Organizace odesílatele SAKO Brno, a.s. [IČO: 60713470]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 14:59:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dle příloh.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 22072022.pdf (193.92 KB)
- 16022_SoD_FVE realizace osmi objektů_úprava 22072022.docx (75.04 KB)
- Příloha č. 3 SoD.docx (20.66 KB)
- VŘ realizace_doplnění 220722_cast 1.zip (14.10 MB)
- VŘ realizace_doplnění 220722_cast 2.zip (42.25 MB)