Zakázka: Dílny údržby – SO542

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 69
Systémové číslo: P22V00000025
Evidenční číslo zadavatele: SO542
Datum zahájení: 15.09.2022
Nabídku podat do: 31.10.2022 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Dílny údržby – SO542
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Tato zakázka je zadávána jako sektorová podlimitní zakázka na stavební práce mimo zadávací řízení dle § 158 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a otevřenou výzvou v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro program spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, ve znění účinném v době zahájení výběrového řízení.

Pokud elektronický nástroj E-ZAK zobrazuje Druh zadávacího řízení: VZ sektorová nadlimitní nebo uvádí Sektorová nadlimitní zakázka, jedná se pouze o implementační označení systému, rozhodující pro stanovení režimu zakázky je zadávací dokumentace.

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce za účelem rekonstrukce stavby s charakterem pro výrobu a skladování sloužící zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Stavba původně sloužila pro stáčení mazutu a jako chemická úpravna vody, v současnosti již je po delší dobu nevyužívána. Dále jsou předmětem plnění veřejné zakázky demolice drobných objektů v sousedství budovy po původní výrobě, které jsou v současnosti rovněž nevyužívané.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 ZD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZ sektorová nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 540 442 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-město

Zadavatel

 • Úřední název: SAKO Brno, a.s.
 • IČO: 60713470
 • Poštovní adresa:
  Jedovnická 4247/2
  62800 Brno
 • Název oddělení: Advokátní kancelář Coufal, Georges & partners s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-026558

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.sako.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky